בוא נראה אם אתה יכול להקליד את המספר למטה בלי אף טעות!