הגלידה של ארומה

חסות קיצית לטלוויזיה

במאי ועורך דורון צירולניק | צלם גלעד לרום | פוסט סטס גולובין