BAU
סרט מבקרים למוזיאון יוסף באו על מעלליו המדהימים של יוסף באו בכבודו ובעצמו

תסריט בימוי ועריכה

דורון צירולניק

צלם

אסף ארביב, אלי אליהו

פוסט

אסף ארביב