KLCIKL
קליק - והסדין כבר לא מחליק! הפטנט שישנה לכם את החיים! האמת שהוא לא ישנה אותם אבל הוא כן יעזור לסדר את המצעים

תסריט בימוי ועריכה

דורון צירולניק

צלם

אבירם איתיאל

פוסט

אבירם איתיאל