top of page
Chiky Pic אפליקציית

פרסומת מתוקה לאפליקציה חמודה ממחישה את השימוש במוצר ומעבירה את המסר בצורה ברורה וכיפית

בימוי צילום ועריכה דורון צירולניק


bottom of page